logogniew
 
logogniew
 

ŚWIĄTECZNA OFERTA KREDYTOWA

Kredyt Świąteczny 2020

kostka świąteczny 2020- szybka decyzja

-na dowolny cel

- okres kredytowania od do 60 m-cy

- oprocentowanie kredytu stałe 6,5% w stosunku rocznym

- prowizja  od 3%

Dane dla przykładu reprezentatywnego w wysokości 5.000zł

Okres kredytowania – 12 m-cy, oprocentowanie kredytu stałe – 6,50%, RRSO – 12,96%, wysokość opłat uwzględnionych w całkowitym koszcie kredytu – 327,66zł, rata kredytu – 431,48zł, całkowita kwota do zapłaty – 5.176.12zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02-11-2020 r.