logogniew
 
logogniew
 

ŚWIĄTECZNA OFERTA KREDYTOWA

240X240 Specjalna Oferta Świąteczna do 30 grudnia 2022r.

- szybka decyzja

- na dowolny cel

- oprocentowanie od 7,99%

- prowizja od 2%

- gwarancja stałej raty

  Dane do przykładu reprezentatywnego:

 • kwota udzielonego kredytu 8.000 zł
 • całkowita kwota kredytu 7.840 zł
 • okres kredytowania 24 miesiące,
 • roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,99%,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 842,14 zł, w którego skład wchodzą:
  1. prowizja za udzielenie kredytu 160,00 zł,
  2. odsetki od kredytu 682,14 zł,
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,48%,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 682,14 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.