Teraz z każdego miejsca możesz zamówić kartę debetową – wystarczy smartfon z aplikacją SGB Mobile lub Nasz Bank!

Kartę zamówisz też w bankowości internetowej SGB24.

To proste:

 • Zamów wybraną kartę w aplikacji lub bankowości internetowej SGB24.
 • Dodaj ją do portfela cyfrowego Google Pay lub Apple Pay.
 • Płać mobilnie, nie czekaj na plastik!

Karta działa po maksymalnie 1 godzinie od zamówienia.

Szczegółowe warunki znajdziesz w taryfie prowizji i opłat.

Dowiedz się więcej:

Zobacz w których Bankach Spółdzielczych SGB możesz zamówić kartę Visa/Mastercard Mobile oraz z jakiej aplikacji lub bankowości internetowej skorzystać.

Zamów kartę w aplikacji lub bankowości internetowej

Karty debetowe

Twoja karta do codziennych zakupów wydawana do konta (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN)

Płacisz nią kiedy chcesz – w sklepach stacjonarnych i w internecie, w Polsce i za granicą.

Kartą możesz:

 • płacić mobilnie telefonem, zegarkiem lub opaską

Dodaj kartę do cyfrowego portfela Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay lub Xiaomi Pay i zobacz jakie to proste▶️

 • szybko i wygodnie płacić zbliżeniowo – do 100 zł bez podawania PIN-u

Czasem PIN również może być jednak wymagany, kiedy płacisz zbliżeniowo mniej niż 100 zł.

 • płacić bezpieczne w Internecie

Dzięki bezpłatnej usłudze 3D-Secure.

 • zarządzać w aplikacji SGB Mobile

SGB Mobile to usługa bankowości mobilnej dla klientów indywidualnych oraz firm oferowana przez SGB-Bank S.A. oraz wybrane banki spółdzielcze SGB. Szczegóły oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach za korzystanie z produktów i usług w ramach bankowości mobilnej, wymagania techniczne, zakres funkcjonalności, kategorie użytkowników aplikacji mobilnej, regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile oraz lista banków spółdzielczych SGB oferujących możliwość korzystania z aplikacji SGB Mobile dostępne są na stronie www.sgb.pl/sgbmobile.

 • wypłacać gotówkę z bankomatu oraz podczas płatności kartą za zakupy

W sklepach oznaczonych znakiem cashback/Płać kartą i wypłacaj.

Dodatkowe korzyści

 • Kontrola wydatków w bankowości internetowej i mobilnej.
 • Mastercard Bezcenne Chwile – zbierasz punkty za codzienne zakupy kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych, a następnie wymieniasz je na nagrody. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na Mastercard Bezcenne Chwile.

Pamiętaj, że do programu Bezcenne Chwile należy się zarejestrować. Rejestracja jest możliwa także w aplikacji SGB Mobile.

Pamiętaj

 • W razie utraty karty należy ją natychmiast zastrzec. Zrób to przez bankowość internetową lub aplikację, albo zadzwoń na bezpłatną Infolinię SGB.
 • Zasady naliczania opłat i prowizji oraz ich wysokość znajdziesz w dokumencie Taryfy Opłat i Prowizji danego banku.
Karty debetowe

Karta prepaid

Karta, z której można korzystać po wpłaceniu lub przelaniu środków na jej rachunek (karta przedpłacona)

Można nią płacić w sklepach stacjonarnych i w internecie, zarówno w Polsce, jak i za granicą, oraz wypłacać gotówkę w bankomacie.

Kartą możesz:

 • szybko i wygodnie płacić zbliżeniowo – do 100 zł bez podawania PIN-u

Czasem PIN również może być jednak wymagany, kiedy płacisz zbliżeniowo mniej niż 100 zł.

Pamiętaj, karta jest bezpieczna!
Operacje kartą mogą być wykonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty) z zastrzeżeniem dziennych kwotowych i ilościowych limitów transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki.

 • płacić bezpieczne w Internecie

Dzięki bezpłatnej usłudze 3D-Secure.

 • zarządzać w aplikacji SGB Mobile

SGB Mobile to usługa bankowości mobilnej dla klientów indywidualnych oraz firm oferowana przez SGB-Bank S.A. oraz wybrane banki spółdzielcze SGB. Szczegóły oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach za korzystanie z produktów i usług w ramach bankowości mobilnej, wymagania techniczne, zakres funkcjonalności, kategorie użytkowników aplikacji mobilnej, regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile oraz lista banków spółdzielczych SGB oferujących możliwość korzystania z aplikacji SGB Mobile dostępne są na stronie www.sgb.pl/sgbmobile

 • wypłacać gotówkę z bankomatu

Dodatkowe korzyści

 • Kontrola wydatków w bankowości internetowej i mobilnej.
 • Użytkownikiem karty może być osoba fizyczna, która ukończyła 7 lat.
 • Wszelkie dyspozycje dotyczące karty wydanej osobie fizycznej, będącej małoletnim pomiędzy 7 a 13 rokiem życia, składane są wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Małoletni w wieku 7-13 może dokonywać transakcji kartą przedpłaconą wyłącznie do wysokości ustalonych limitów.
 • Małoletni w wieku 13+ może dokonywać transakcji kartą przedpłaconą w granicach czynności zwykłego zarządu, o ile przedstawiciel ustawowy małoletniego nie złoży sprzeciwu; szczegółowe zasady określa Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych.
 • Posiadacz rachunku może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie użytkownikiem karty.
 • Szczegółowe zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku:
 • użytkownika karty będącego małoletnim, który nie ukończył 13 roku życia,
 • użytkownika karty będącego małoletnim, który ukończył 13 rok życia,

określa Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych.

Pamiętaj

 • W razie utraty karty należy ją natychmiast zastrzec. W tym celu zadzwoń na bezpłatną Infolinię SGB.
 • Zasady naliczania opłat i prowizji oraz ich wysokość znajdziesz w dokumencie Taryfy Opłat i Prowizji danego banku.
Karta prepaid

Karta kredytowa

Potrzebujesz dodatkowych pieniędzy na niespodziewane wydatki lub codzienne zakupy?

Sprawdź szczegóły karty kredytowej Mastercard, Visa lub Mastercard Gold.

 • Płacisz kartą kiedy chcesz – w sklepach stacjonarnych i w internecie, w Polsce i za granicą.
 • Masz nieograniczony dostęp do pieniędzy w ramach ustalonego w umowie limitu kredytu, z zastrzeżeniem dziennych kwotowych i ilościowych limitów transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki.
 • Limit kredytowy przyznajemy na podstawie zweryfikowanych danych z wniosku. Jego wysokość jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej, którą przygotowujemy.
 • Okres bezodsetkowy trwa nawet do 54 dni (dotyczy to wyłącznie transakcji kartą, a jego warunkiem jest spłata całego zadłużenia w terminie).
 • Spłacasz zadłużenie kiedy i jak chcesz – jednorazowo lub w dowolnych ratach. Pamiętaj, że każda spłata zadłużenia podwyższa limit Twoich środków na koncie do wysokości ustalonego w umowie limitu kredytu.
 • Możesz wydać kartę dodatkową dla wskazanej przez Ciebie osoby powyżej 13 roku życia.

Kartą możesz:

 • płacić mobilnie telefonem, zegarkiem lub opaską

Dodaj kartę do cyfrowego portfela Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay lub Xiaomi Pay i zobacz jakie to proste! ▶️

 • szybko i wygodnie płacić zbliżeniowo – do 100 zł bez podawania PIN-u

Czasem PIN również może być jednak wymagany, kiedy płacisz zbliżeniowo mniej niż 100 zł.

 • płacić bezpiecznie w internecie

Dzięki bezpłatnej usłudze 3D Secure.

 • zarządzać kartą w aplikacji SGB Mobile

SGB Mobile to usługa bankowości mobilnej dla klientów indywidualnych oraz firm oferowana przez SGB Bank S.A. oraz wybrane banki spółdzielcze SGB. Szczegóły oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach za korzystanie z produktów i usług w ramach  bankowości mobilnej, wymagania techniczne, zakres funkcjonalności, kategorie użytkowników aplikacji mobilnej, regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile oraz lista banków spółdzielczych SGB oferujących możliwość korzystania z aplikacji SGB Mobile dostępne są na stronie www.sgb.pl/sgbmobile.

 • w razie potrzeby wypłacić gotówkę z bankomatu.

Pamiętaj! Za wypłatę gotówki w bankomacie bank może naliczyć odsetki.

Dodatkowe korzyści

 • Kontrola wydatków w bankowości internetowej i mobilnej.
 • Mastercard Bezcenne Chwile – zbierasz punkty za codzienne zakupy kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych, a następnie wymieniasz je na nagrody. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na Mastercard Bezcenne Chwile.

Pamiętaj, że do programu Bezcenne Chwile należy się zarejestrować. Rejestracja jest możliwa także w aplikacji SGB Mobile.

Jak działa karta

 • Karta rozliczana jest w miesięcznych cyklach, tzw. okresach rozliczeniowych.
 • Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego bank generuje wyciąg, czyli zestawienie wszystkich dokonanych i rozliczonych transakcji w tym cyklu.
 • Na zestawieniu wskazana jest termin, w jakim należy spłacić zadłużenie. Możesz spłacić całość zadłużenia lub jego część. Minimalna wysokość spłaty wykorzystanego limitu to 5%, min. 50 złotych.
 • Jeśli jednorazowo spłacisz całość zadłużenia w terminie, nie zapłacisz żadnych odsetek od transakcji bezgotówkowych.

Pamiętaj

 • W razie utraty karty należy ją natychmiast zastrzec. Zrób to przez bankowość internetową lub aplikację, albo zadzwoń na bezpłatną Infolinię SGB.
 • Zasady naliczania opłat i prowizji oraz ich wysokość znajdziesz w dokumencie Taryfy Opłat i Prowizji danego banku.
 • Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania Twojej zdolności kredytowej oraz dokonanej oceny ryzyka kredytowego przez bank.
Karta kredytowa

Karta walutowa

Karta walutowa w EUR, USD lub GBP jest powiązana z oszczędnościowym rachunkiem walutowym prowadzonym w tej samej walucie

Płacisz kartą kiedy chcesz – w sklepach stacjonarnych i w Internecie, w Polsce i za granicą.

Płacąc i wypłacając kartą walutową w walucie rachunku, nie ponosisz kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji.

Kartą możesz:

 • płacić mobilnie telefonem, zegarkiem lub opaską

Dodaj kartę do cyfrowego portfela Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay lub Xiaomi Pay i zobacz jakie to proste! ▶️

 • szybko i wygodnie płacić zbliżeniowo – do 100 zł bez podawania PIN-u

Czasem PIN również może być jednak wymagany, kiedy płacisz zbliżeniowo mniej niż 100 zł.

 • płacić bezpieczne w Internecie

Dzięki bezpłatnej usłudze 3D-Secure

 • zarządzać kartą w aplikacji SGB Mobile

SGB Mobile to usługa bankowości mobilnej dla klientów indywidualnych oraz firm oferowana   przez SGB-Bank S.A. oraz wybrane banki spółdzielcze SGB. Szczegóły oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach za korzystanie z produktów i usług w ramach bankowości mobilnej, wymagania techniczne, zakres funkcjonalności, kategorie użytkowników aplikacji mobilnej, regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile oraz lista banków spółdzielczych SGB oferujących możliwość korzystania z aplikacji SGB Mobile dostępne są na stronie www.sgb.pl/sgbmobile.

 • wypłacać gotówkę z bankomatu oraz podczas płatności kartą za zakupy

W sklepach oznaczonych znakiem cash back/Płać kartą i wypłacaj

Dodatkowe korzyści

 • Kontrola wydatków w bankowości internetowej i mobilnej.
 • Mastercard Bezcenne Chwile – zbierasz punkty za codzienne zakupy kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych, a następnie wymieniasz je na nagrody. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na Mastercard Bezcenne Chwile.

Pamiętaj, że do programu Bezcenne Chwile należy się zarejestrować. Rejestracja jest możliwa także w aplikacji SGB Mobile.

Karta walutowa