stracileskarteplatnicza

Kartę można zastrzec dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu z kraju (tel. (22) 515 31 50) lub z zagranicy (tel. 00 48 22 515 31 50).

Krajowy System Zastrzegania Kart: www.zastrzegam.pl  - tel. (+48) 828 828 828

Zastrzeżenie usługi BLIK można dokonać dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu - 800 888 888 lub 61 647 28 46.