Ogólne

Pełnomocnictwo dla agenta ubezpieczeniowego
Regulamin świadczenia usług

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Regulamin świadczenia usług

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie obowiązujący od 01.06.2022r.

Arkusz informacyjny dla deponentów
Dokument dotyczący opłat za usługi w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego

Informacje dotyczące EURO-FACTA

Informacje ogólne dotyczące CRS (EURO-FACTA)
Oświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego

Dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników

Oświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego

Dotyczące pozostałych przedsiębiorców

Informacje Zarządu

Statut Banku Spółdzielczego w Gniewie
Schemat organizacyjny w Banku Spółdzielczym w Gniewie
Ocena Polityki Ładu Korporacyjnego za 2022 rok
Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Gniewie
Polityka zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Procedura oceny odpowiedzialności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Polityka oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej
Załączniki do polityki

Zestaw załączników do polityki oceny odpowiedzialności

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji, skarg i wniosków
Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji
Wzór formularza dla klienta indywidualnego
Wzór formularza dla klienta instytucjonalnego
Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego

Nowa kategoria

Brak dokumentów dla danej kategorii.

Szanowni Państwo,

Mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych,a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na potrzeby świadczenia usług przez te podmioty, poniżej przedstawiamy informacje umożliwiające nawiązanie współpracy przez podmioty trzecie świadczące ww. usługi.

Jesteśmy przekonani, że Dyrektywa PSD2 i współpraca z niezależnymi podmiotami trzecimi wpłynie na rozwój bankowości elektronicznej i przyczyni się do rozwoju płatności elektronicznych i mobilnych.Dzięki nowym usługom oferowanym Klientom, podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:

  • inicjowanie transakcji płatniczych,
  • dostęp do informacji o rachunku/rachunkach,
  • potwierdzanie dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej.

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – poniżej zamieszczamy informacje umożliwiające dostęp do dokumentacji oraz udostępnionych środowisk.

Dokumentacja techniczna interfejsu
Informacje serwisowe
Zgłoszenia problemów z dostępnością interfejsu
Publikowane co kwartał
Raporty wydajnościowe
sandbox
Środowisko testowe