logogniew
 
logogniew
 

Polityka informacyjna

downloadStatut Banku Spółdzielczego w Gniewie

downloadPolityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Gniewie

downloadOcena Rady Nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym w Gniewie za 2019

downloadPolityka zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadSchemat organizacyjny w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadPolityka marketingowa

downloadRegulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadRegulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczy w Gniewie

downloadArkusz informacyjny dla deponentów

downloadZapis na wypadek śmierci

download

Przeniesienie rachunku płatniczego

downloadKONTO ZA ZŁOTÓWKĘ - taryfa opłat i prowizji

downloadPortfel SGB - Przewodnik dla Użytkownika

downloadRegulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach cyfrowych aplikacji

download Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego

downloadDokument dotyczący opłat za usługi w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego

download

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Gniewie za czynności i usługi bankowe obowiązująca od 01.01.2021r.

download

Informacja z zakresu profilu ryzyka za 2019 rok

downloadOpis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadWykaz firm świadczących usługi outsourcingowe

downloadInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

downloadPolityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadKomunikat w sprawie Brexitu

 

 Informacje dotyczące EURO-FACTA

downloadInformacje ogólne dotyczące CRS (EURO-FACTA)

 downloadOświadczenie CRS dla klienta indywidualnego

downloadOświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego - dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników

downloadOświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego - dotyczące pozostałych przedsiębiorców

 

Procedura oceny kwalifikacji czlonkow Rady Nadzorczej

downloadProcedura oceny kwalifikacji czlonkow Rady Nadzorczej

downloadZałącznik 1 - Indywidualna ocena kwalifikacji osoby ocenianej

downloadZałącznik 2 - Ocena kolegialna Rady Nadzorczej

 

Procedura oceny odpoweidzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej

downloadPolityka oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej

downloadZałącznik 1 - Arkusz Informacyjny do indywidualnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej

downloadZałącznik 2 - Arkusz Informacyjny do indywidualnej oceny członka Rady Nadzorczej

downloadZałącznik 3 - Arkusz Informacyjny do oceny kolegialnej Rady Nadzorczej

 

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadInformacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji, skarg i wniosków

downloadInformacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

downloadInformacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji obowiązująca od 18.04.2020r.

downloadWzór formularza dla klienta indywidualnego

downloadWzór formularza dla klienta instytucjonalnego

downloadWzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego

downloadWzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego