Ogólne

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

Ogólne

Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli 2024

Ogólne

Ogólne

Ogólne

Ogólne

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Gniewie

Ogólne

Informacje ogólne dotyczące Rozporządzenia BMR oraz wskaźników referencyjnych

Ogólne

Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych

Informacje ogólne dotyczące Rozporządzenia BMR oraz wskaźników referencyjnych

Ogólne

Ogólne

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Gniewie

za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od 01.03.2023r.

Ogólne

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Gniewie od 01.04.2023r.

za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych obowiązująca od 01.04.2023r.

Ogólne

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Gniewie od 01.04.2022r.

Za czynności i usługi bankowe obowiązująca od 01.04.2022r.

Ogólne

Dokument dotyczący opłat za usługi w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego

Ogólne

Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego

Ogólne

Regulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach cyfrowych aplikacji

Ogólne

Regulamin korzystania z SGB Mobile

Ogólne

KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ - taryfa opłat i prowizji

Ogólne

zal. 11 Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

Ogólne

Przeniesienie rachunku płatniczego

Ogólne

Ogólne

Arkusz informacyjny dla deponentów

Ogólne

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Ogólne

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.

Ogólne

Załączniki nr 2 do w/w Regulaminu

Zał. Nr 3 do Regulaminu- IB

Ogólne

Załączniki nr 1 do w/w Regulaminu

Zał. Nr 2 do Regulaminu-KARTY

Ogólne

Regulamin świadczenia usług

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Ogólne

Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie.

Ogólne

Regulamin świadczenia usług

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie obowiązujący od 15.12.2023r.

Ogólne

Pełnomocnictwo dla agenta ubezpieczeniowego

Informacje dotyczące EURO-FACTA

Oświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego

Dotyczące pozostałych przedsiębiorców

Informacje dotyczące EURO-FACTA

Oświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego

Dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników

Informacje dotyczące EURO-FACTA

Informacje ogólne dotyczące CRS (EURO-FACTA)

Informacje dotyczące EURO-FACTA

Informacje ogólne dotyczące CRS (EURO-FACTA)

Informacje Zarządu

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego na 31.12.2021r.

Informacje Zarządu

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego na 31.12.2022r.

Informacje Zarządu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Informacje Zarządu

Wykaz firm świadczących usługi outsourcingowe na rzecz Banku Spółdzielczego w Gniewie

Informacje Zarządu

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego na 31.12.2022r.

Informacje Zarządu

Ujawnienie informacji dotyczącej adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Gniewie na dzień 31.12.2021r.

Informacje Zarządu

Informacja z zakresu profilu ryzyka (2020)

Informacje Zarządu

Informacja z zakresu profilu ryzyka (2019)

Informacje Zarządu

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Informacje Zarządu

Informacje Zarządu

Polityka Ładu Korporacyjnego

Informacje Zarządu

Polityka zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Informacje Zarządu

Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Informacje Zarządu

Ocena Polityki Ładu Korporacyjnego za 2023 rok

Informacje Zarządu

Schemat organizacyjny w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Informacje Zarządu

Statut Banku Spółdzielczego w Gniewie

Procedura oceny odpowiedzialności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Polityka oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Procedura oceny odpowiedzialności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Załączniki do polityki

Zestaw załączników do polityki oceny odpowiedzialności

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Wzór formularza dla klienta instytucjonalnego

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Wzór formularza dla klienta indywidualnego

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji, skarg i wniosków

Inne

Szanowni Państwo,

Mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych,a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na potrzeby świadczenia usług przez te podmioty, poniżej przedstawiamy informacje umożliwiające nawiązanie współpracy przez podmioty trzecie świadczące ww. usługi.

Jesteśmy przekonani, że Dyrektywa PSD2 i współpraca z niezależnymi podmiotami trzecimi wpłynie na rozwój bankowości elektronicznej i przyczyni się do rozwoju płatności elektronicznych i mobilnych.Dzięki nowym usługom oferowanym Klientom, podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:

  • inicjowanie transakcji płatniczych,
  • dostęp do informacji o rachunku/rachunkach,
  • potwierdzanie dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej.

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – poniżej zamieszczamy informacje umożliwiające dostęp do dokumentacji oraz udostępnionych środowisk.

Dokumentacja techniczna interfejsu
Informacje serwisowe
Zgłoszenia problemów z dostępnością interfejsu
Publikowane co kwartał
Raporty wydajnościowe
sandbox
Środowisko testowe