Aktualności

Ostatnie komunikaty

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez nasz Bank.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07.07.2022r. o tzw. "Wakacjach Kredytowych" możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego. Pamiętaj o złożeniu wniosku przed terminem spłaty raty - wnioski można składać również w formie elektronicznej na adres: centrala@bsgniew.sgb.pl. Więcej szczegółów poniżej oraz w placówce Banku.

Bank Spółdzielczy w Gniewie informuje, iż zmianie ulegnie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Gniewie za czynności i usługi bankowe. Wprowadzone modyfikacje wynikają ze zmian w ofercie Banku oraz warunków rynkowych. Zmiany dla Klientów Indywidualnych wchodzą w życie z dniem 01.04.2023r., natomiast dla klientów instytucjonalnych z dniem 01.03.2023r. Nowe taryfy są dostępne w zakładce Polityka Informacyjna.

Od 11.05.2023r. zmieniona została obsługa klienta. Działają cztery stanowiska dysponencko-kasjerskie, co powoduje, że każdy klient będzie obsługiwany od początku do końca na jednym stanowisku, bez konieczności podchodzenia do kas. Mamy nadzieje, że wprowadzone zmiany usprawnią obsługę klienta.

Drodzy klienci, pragniemy zaapelować o wzmożenie czujności, zwłaszcza przy odbieraniu połączeń telefonicznych z nieznanych numerów telefonów, w których może dochodzić do nakłaniania klientów banków do przekazywania środków pieniężnych na odblokowanie rzekomo zablokowanych kart płatniczych.